Økonomiske straffesager

Professionel behandling af økonomiske straffesager kræver høj faglighed, tilgængelighed og en kritisk tilgang til den pågåede efterforskning. Det er helt afgørende at få lagt den rette strategi så tidligt som muligt i sagsforløbet. TVC Advokatfirmas specialister står klar til at hjælpe dig.

Advokat Lars Henriksen er specialiseret som forsvarsadvokat i sager vedrørende økonomisk kriminalitet. Det gælder både skattesvig, momssvig, afgiftssvig mv. Derudover indgår også sager vedrørende bedrageri, dokumentfalsk, underslæb, skyldnersvig, kursmanipulation og lignende i specialiseringen. Lars Henriksen er partner og advokat i TVC Advokatfirma, www.tvc.dk, som er ét af landets største, førende og mest anerkendte advokatfirmaer inden for skatte- og afgiftsrådgivning samt proces.

Arbejdet som forsvarer i sager om økonomisk kriminalitet er kræver stor viden, erfaring og ressourcer. Alt dette leverer Lars Henriksen, der har gennem mere end 25 år har beskæftiget sig med skatte- og afgiftsret samt strafferet, herunder særligt sager vedrørende økonomisk kriminalitet

Vi samarbejder med flere Statsautoriserede revisorer om udarbejdelse af egne revisionsrapporter som modvægt til de rapporter, SKAT og politiet ofte udarbejder i sagerne. Vi har ansat et kompetent team af advokatfuldmægtige, jurastuderende og sekretærer, som sikrer, at vi altid har de fornødne ressourcer til rådighed, og at vi altid er opdateret på den seneste lovgivning og retspraksis.

Under fanen ”yderligere info” kan du finde vigtig information om dine rettigheder som sigtet eller tiltalt, ligesom du kan finde yderligere information om, hvordan sager vedrørende økonomisk kriminalitet adskiller sig fra andre straffesager.

Under fanen ”presse” kan du se link til presseomtale af sager, vi på den ene eller anden måde har været involveret i.

Hvis du er sigtet eller tiltalt i en sag vedrørende økonomisk kriminalitet, tilbyder vi altid et gratis møde, hvor vi kan drøfte din sag således, at du har det bedste grundlag for at afgøre, hvilken forsvarer du ønsker. Du kan kontakte advokat Lars Henriksen på e-mail lh@tvc.dk eller telefon 40 50 08 00, hvis du ønsker en aftale om et møde. I langt de fleste tilfælde garanteres det, at der afholdes et møde senest dagen efter din henvendelse.

Presse

ADVOKATEN

Yderligere info

YDERLIGERE INFO

Presse

PRESSE