Økonomiske Straffesager

Advokaterne Jan Schneider, Lars Henriksen, Troels Lind Pedersen og Michael Juul Eriksen er alle specialiserede som forsvarer i sager vedrørende økonomisk kriminalitet. Det gælder både skattesvig, momssvig, afgiftssvig mv. Derudover indgår også sager vedrørende bedrageri, dokumentfalsk, underslæb, skyldnersvig, kursmanipulation og lignende i specialiseringen.

Vi er partnere og advokater i Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen, www.tvc.dk, som er ét af landets største, førende og mest anerkendte advokatfirmaer indenfor skatte- og afgiftsrådgivning og proces.

Arbejdet som forsvarer i sager om økonomisk kriminalitet er ressourcekrævende. Det kræves ofte at en sag med kort frist kan tildeles flere specialiserede advokater. I kraft af vores baggrund samt tilknytningen til Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen kan vi altid med kort varsel stille med kompetencer og ressourcer som overgår de store ressourcer SKAT og politiet stiller med i disse sager.

Vi samarbejder med flere Statsautoriserede revisorer om udarbejdelse af egne revisionsrapporter som modvægt til de rapporter SKAT og politiet ofte udarbejder i sagerne. Vi har ansat et kompetent team af advokatfuldmægtige, jurastuderende og sekretærer som sikrer at vi altid har de fornødne ressourcer til rådighed, og at vi altid er opdateret på den seneste lovgivning og retspraksis.

Under fanen ”yderligere info” kan du finde vigtig information om dine rettigheder som sigtet eller tiltalt, ligesom du kan finde yderligere information om hvordan sager vedrørende økonomisk kriminalitet adskiller sig fra andre straffesager.

Under fanen ”presse” kan du se link til presseomtale af sager vi på den ene eller anden måde har været involveret i.

Hvis du er sigtet eller tiltalt i en sag vedrørende økonomisk kriminalitet tilbyder vi altid et gratis møde, hvor vi kan drøfte din sag således, at du har det bedste grundlag for at afgøre hvilken forsvarer du ønsker. Du kan kontakte advokat Jan Schneider på jas@tvc.dk eller telefon 40297532 hvis du ønsker en aftale om et møde. I langt de fleste tilfælde garanteres det, at der afholdes et møde senest dagen efter din henvendelse.

Advokater

ADVOKATER

Yderligere info

YDERLIGERE INFO

Presse

PRESSE